Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  B: WIN XP - WIN 7 Advanced Home Networking
 

หลักสูตร การติดตั้ง และวางเครือข่ายด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มความสามารถในการติดตั้ง และการใช้งานการเดินระบบเน็ตเว็ค และ การวางระบบเดินสายร่วมเล่นเกมส์ หรือ อินเตอร์คาเฟ่ รวมทั้งการติดตั้ง และเดินสายสำหรับเน็ตเว็คขนาดเล็กในบ้านหรือในออฟฟิศขนาดเล็ก (Home Networking) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 98, Windows XP หรือ Windows 7 ที่สามารถทำงานได้จริง รู้จักกับเครือข่ายขนาดต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเครือข่าย เช่น Hub, Switch, IP Sharer, Router etc. การทำงาน Protocols และ IP Addresse ในระบบเครือข่าย

การสร้างเครือข่ายสำหรับ Share ทรัพยากรของระบบ สามารถแบ่งบันทรัพยากร และอุปกรณ์ต่างๆได้ เพื่อลดต้นทุนขององค์กร การโอนย้ายและการส่งผ่านข้อมูลไปมาในระบบเครือข่าย (Share files), การสร้างระบบแชร์อินเตอร์เน็ตจาก Server แบบอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ทดลองติดตั้งและปฏิบัติจริงในการสร้างเครือข่ายด้วยตัวคุณเองทุกขั้นตอน

อุปกรณ์ :
เครื่องคอมพิวเตอร์จำลองเครือข่าย ภายในกว่า 10 เครื่อง, อุปกรณ์เชื่อม ต่อเครือข่ายครบครัน
เช่น Hub, Switch, Lan card ฯลฯ.

สื่อการสอน :
หนังสือประกอบการอบรมมากกว่า 300 หน้า, แผ่นดิสก์รวมโปรแกรม ที่ใช้งานพร้อมวิธีการใช้งาน

ผู้เข้าอบรม :
:ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเครือข่าย, เคยใช้งานคอมพิวเตอร์มาบ้าง เข้าอบรมได้ทุกเพศทุกวัย

รูปแบบการสอน :
ได้ทดลองสร้างระบบเครือข่ายด้วยตนเอง สอนแบบส่วนตัว ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน สามารถสอบถาม ได้ตลอดเวลา, ได้เห็นและสัมผัสอุปกรณ์จริงทุกชิ้น

( 14 ชั่วโมงเต็มเพียง 4,500 บาท ) พิเศษ ลด 15% เหลือเพียง 3,825 บาท จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.60 นี้

ระดับของเนื้อหา ::
ผู้เริ่มต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง


รายละเอียดการอบรม :

ชั่วโมงที่ 1 - 7 (SOHO Networking Theory and Classification)

          Networking คืออะไร ? ระบบเครือข่ายแบบต่างๆ เช่น LAN, WAN, MAN, Internet, Intranet และ Extranet แบบต่างๆ
รูปแบบของการเชื่อมต่อต่างๆ หรือ Network Topology เช่น Star, Bus, Token Ring รวมทั้งรูปแบบของมาตรฐาน LAN ของ IEEE 802.3 ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายภายใน ของ Base Band Digital Standard เข่นมาตรฐานการใช้สายแบบ 10Base5, 10Base2 , 10Base-T, 100Base-TX และ 1000BaseFX etc.
เรียนรู้อุปกรณ์แบบต่างๆของการเชื่อมต่อแบบ Home หรือ SOHO Networking เช่นสาย Cable หรือ Wire แบบต่างๆเช่นสายแบบ UTP, Coaxial

          การติดตั้งและใช้งาน Adapter Card (LAN หรือ NIC การ์ด ) แบบต่างๆ รวมทั้ง Hub, Ports, IP Sharing Hub รวมทั้ง Routers และ IP Sharer แบบต่างๆ
ทดลองติดตั้งและต่อหัวต่อต่างๆ กับสายชนิดต่างๆ เช่น การเข้าสายกับหัวต่อ RJ 45, Coaxial, BNC หรือ T-Connector และการ Terminate ports แบบต่างๆ
เรียนรู้การติดตั้ง LAN Card และ SOHO hubs และการเดินสายไฟระหว่างเครื่องแม่ข่าย และลูกข่าย รวมทั้งการติดตั้งและกำหนด IP Addresses และ Service ต่างๆของระบบอินเตอร์เน็ต


ชั่วโมงที่ 8 - 14 (Practical Home Networking Implementation & Cost Effective Planning and Usage)

          เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Software drivers, การตั้งค่า Protocols, ของเครื่องที่แม่ข่าย และลูกข่ายรวมทั้งการตั้งค่า Identification, Access Control และ Configuration ต่างๆ ของเครือข่ายในระบบปฏิบัติการค่าย Microsoft ซึ่งรวมทั้ง Win XP และ Windows 7

          เรียนรู้วิธีการติดตั้งแก้ปัญหา และคำนวนค่าใช้จ่ายในการใฃ้งาน Home Networking แบบ Practical รวมทั้งติดตั้ง Remote Access Service, และการ Configuration ของ Cost Effectiveness factors
ทดลองติดตั้งและใช้งาน Internet Sharing Application Protocols, Time Sharing Protocols, ทดลอง ติดตั้งและใช้งาน Dialup Server เพื่อ Access เครื่อง Server จากเครื่อง Remote Client รวมทั้งการติดตั้ง Remote Clients ชนิดต่างๆ
ทดลองติดตั้งและจัดการระบบ Internet Caf? แบบประหยัดและใช้งานได้จริง โดยใช้ Win XP และ Windows 7 โดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทุกขึ้นตอน ตั้งแต่ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งและจัดการกับ Lan Card, Connectors ต่างๆ พร้อมทั้งติดตั้ง Hubs, เดินสาย Router , Switches สายไฟ และ Configure Software เครือข่ายทั้งหมด

 

Workshop:

          ทดลองติดตั้งและใช้งาน การเชื่อมต่อและ Share Internet ทั้งแบบต่อคนเดียว , ต่อผ่าน Software Proxy และ Hardware Proxy โดยใช้ IP Sharing Devices แบบต่างๆพร้อมฝึกทำจริงทุกขั้นตอน โดยการดูแล อย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน
 ภาพบรรยากาศ / สถานที่อบรม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

สถานที่ตั้้ง :: นนทิพย์ พีซี รังสิต (อยู่ใกล้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)
187/16-17 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

*** สามารถนัดอบรม On-site โดยส่งอาจารย์ไปถึงบริษัทนอกสถานที่ได้

คลิก ที่นี่ เพื่อ เข้าสุ่แผนที่จาก google maps หรือคลิก >>ที่นี่<< เพื่อลิงค์ไปยังหน้าแผนที่แบบรูปภาพ
ตารางอบรม
ต้องการทราบตารางอบรมล่าสุด  หรือ  กำหนดวันที่สะดวกเองได้ทันที
กรุณาโทร. 02-958-3112 (ทุกวัน 9:00 - 19:00 น.)หลักสูตรอื่นๆในหมวด [Networking & Hardware]
A : PC Hardware Core Essence14 ชั่วโมง/ 3825 บาท
C: Win2003 R2 / 2008 Advanced Server Networking20 ชั่วโมง/ 5530 บาท
D: VMware V5 for System Administrator12 ชั่วโมง/ 9900 บาท
F2: Win2008 SP2 / 2003 R2 Advanced Server Networking, Firewall & Security Services32 ชั่วโมง/ 11300 บาท
F2a: Win2008 SP2 / 2003 R2 Advanced Server Networking, Firewall & Security Services ( + Server 2012 )38 ชั่วโมง/ 13230 บาท
F3 : Practical Linux Server Networking Services & Administrations18 ชั่วโมง/ 8900 บาท
F3a : Advanced Linux Servers Security Monitoring Services and Implementations28 ชั่วโมง/ 12900 บาท
F3b : Linux Proxy Servers for Internet Cafe15 ชั่วโมง/ 7900 บาท
P: ISA and Exchange Server 2003 Applications Integration18 ชั่วโมง/ 5530 บาท


ตารางเวลาอบรม:

              ทุกหลักสูตรสามารถโทรสอบถามเวลาอบรม หรือ นัดกำหนดเวลาอบรมที่ตามต้องการได้ด้วยตนเอง และสามารถนัดสอนส่วนตัวที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้
 
 

  • รับออกแบบ, แก้ไขปัญหา, แนะนำ Project งานต่างๆ, การเขียนโปรแกรมวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ และงานเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
  • รับจัดงานสัมมนาทางวิชาการนอกสถานที่ ตั้งแต่ 10 - 100 ท่าน รวมทั้งออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงตามความต้องการของท่าน
  • รับออกแบบแก้ไขปัญหา การเซ็ตค่า Router, ISA, Exchange และ Linux Servers ทุกรูปแบบ
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคา และสามารถใบเสร็จรับเงิน VAT และหักภาษี ณ. ที่จ่าย ได้ทุกกรณี


Hot Line: 083-034-9593 (9:00 - 18:00 ทุกวัน )