Ë¹éÒáá ËÅÑ¡Êٵà¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¼Ùéà¢éÒͺÃÁ à¡ÕèÂǡѺàÃÒ µÔ´µèÍàÃÒ  

  
  

 

++ โปรโมชั่น! ลดสูงสุด 30% ใช้ร่วมกับโปรฯ อื่นได้ ++

 
        เหลือเพียง  
A : PC Hardware Core Essence

ลด 15%

4500

3,825

  B :WIN XP - WIN 7 Advanced Home Networking

ลด 15%

4500

3,825

  F : Advanced Networking Using Win2003 Server WinNT4.0 and WinXP

ลด 30%

15900

11,300

  F2a : Win2008 SP2 / 2003 R2 Advanced Server Networking,
Firewall & Security Services ( + Server 2012 )

ลด 30%

18900

13,230

  P: ISA and Exchange Server 2003 Applications Integration

ลด 30%

7900

5,530

  E1a : Advanced Office 2010 / 2013 “Word-Excel-PowerPoint” ลด 15%

5500

4,675

  E3 : Excel 2007 / 2010 Intermediate to Advance ลด 15%

5500

4,675

  G : Web Design with PhotoShop and DreamWeaver CS6

ลด 15%

5500

4,675

L : Graphic Designing with PhotoshopCS6 and illustratorCS6 ลด 15%

5500

4,675

       
* เปิดรอบสำหรับผู้เข้าอบรมอย่างน้อย 2 ท่าน
** โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562 เท่านั้น
 
         

 

*จำกัดหลักสูตรละไม่เกิน 4 ที่นั่งเท่านั้น